Om Eslövs Stadskärneförening


Stadskärneföreningen är en samverkansorganisation som har som mål att skapa ett levande och attraktivt centrum för invånare, besökare och kommersiella aktörer.  Helt enkelt en vacker plats att leva, verka och konsumera i.

Vi syftar till att stärka Eslöv genom att vara en gemensam plattform för handlare, näringsliv, fastighetsägare, föreningar, kommun och andra samarbetspartners som verkar för stadens utveckling.  Stadskärneföreningen marknadsför och är drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Föreningen utgör navet för vårt gemensamma och målinriktade arbete kring företeelser som berör stadsutveckling. 


Nytt för 2018 är att Eslövs Stadskärneförening har en ny organisationsstruktur och kommer att arbeta mer strategiskt långsiktigt och med fokusgrupper i syfte av att få en bredare kompetens i utvecklingsprocessen och ett effektivt arbetsflöde. Föreningen består from årsmötet 2018 av en beslutsfattande styrelsen med 9 ledamöter varav en är ordförande och under styrelsen verkar en Centrumledare som har i uppdrag att samverka och förverkliga de mål som sätts upp. Parallellt med den långsiktiga handlingsplanen skapas en kortsiktig strategi med kortsiktiga insatser som till exempel aktiviteter på stan, frukostnätverk, kompetens och serviceutveckling med mera. 


Föreningen arbetar inom flertalet fokusområden med att vara en aktiv & attraktiv stad, att skapa långsiktiga relationer som stärker medlemmarnas omsättning. Jobbar med trygghetsfrågor, marknadsföring, evenemang, kompetensutveckling och skapar intressanta nätverk och forum.  Centrumledarens roll är en väldigt viktig del och ett kugghjul som måste finnas på plats för att få navet att smidigt röra sig åt rätt riktning.